0
0

پاسخ : در سال 1384 با استفاده از فرمول ذيل مي‌توان ميزان سود هر قسط را محاسبه و براساس آن مجموع سود اقساطي که مشتري به صورت يک‌جا بابت باقي‌مانده طول قرارداد پرداخت نموده است را محاسبه و مشمول تخفيف قرار داد:

2 M

*

R

=

r

n (n +1)

در اين فرمول:

r = مبلغ سود مربوط به هر قسط

R = مبلغ سود کل فروش اقساطي

n = تعداد کل اقساط

M = تعداد اقساط باقي‌مانده در زمان وصول (شامل قسط وصول شده) به طوري که همواره M n است.

مفروضات اين فرمول عبارتند از:

  • مهلت پرداخت (Grace Period) وجود نداشته باشد.
  • اقساط فروش اقساطي مساوي باشند.
  • فاصله بين اقساط مساوي باشد.

ضمناً لازم به ذکر است که مبلغ هر قسط نيز از فرمول زير حاصل مي‌شود:

C + R

=

A

=

a

N

n

که در آن:

a = مبلغ هر قسط

A = مجموع اصل تسهيلات و سود فروش اقساطي

n = تعداد کل اقساط

C = قيمت تمام شده کالاي موضوع فروش اقساطي

R = درآمد (سود)، فروش اقساطي

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا