0
0

پاسخ : عقد مشارکت مدني في‌مابين بانک عامل و مشتري (شرکت پارس بهزيست)‌ جهت دريافت تسهيلات صادراتي در زماني منعقد گرديده است که موضوع قرارداد (صدور کالا)‌ خاتمه يافته است. همانگونه که در بند (2) بخشنامه شماره مب/ 163 مورخ 18/2/1381 ذکر شده است، چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات در موعد سررسيد تسهيلات، مدارک لازم مبني بر صدور کالا يا خدمات موضوع تسهيلات را به آن بانک ارايه ننمايند، بانک عامل موظف است تسهيلات مذکور را با نرخي معادل 3٪ بالاتر از حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني تسويه نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا