0
0

پاسخ : موضوع مورد بحث مي‌تواند همانند ساير بانک‌ها در مجمع عمومي بانک‌ها طرح و تصميم مقتضي اتخاذ گردد. ليکن روش حسابداري مورد عمل مي‌بايست مورد تاييد حسابرس و بازرس قانوني آن بانک قرار گيرد. ضمنا” نتيجه تغييرات ناشي از برابري‌هاي قانوني نرخ ارز موضوعي متفاوت از نتيجه تسعير اقلام ارزي است، بنابراين مشمول ماده 136 قانون محاسبات عمومي کشور نمي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا