0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، به منظور ثبت حساب سرمايه‌ شعبه، براساس دستورالعمل ضميمه بخشنامه شماره طب/1721 مورخ 16/5/1380، مانده حساب‌هاي درگير در ثبت مذکور در دفاترکل آن شعبه، صورت مي‌گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا