0
0

پاسخ : با توجه به مصوبه بيست و يکمين جلسه مورخ 4/11/1394 کميسون مقررات و نظارت موسسات اعتباري «مفاد بخشنامه شماره مب/3007 مورخ 23/12/1385 به صندوق هاي قرض‌الحسنه اي که نسبت به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي اقدام مي نمايند نيز تسري مي يابد. صندوق هاي قرض الحسنه وابسته به بانکها و موسسات اعتباري موظفند همواره حداقل 5 درصد و حداکثر 10 درصد مانده سپرده هاي قرض الحسنه خود را به صورت وجه نقد يا ساير ابزارهاي بانکي با قابليت نقدشوندگي توسط بانکها و موسسات اعتباري ( اوراق مشارکت با تضمين خريد از سوي بانکها، اوراث مشارکت بانک مرکزي، اوراق مشارکت دولت يا ترکيبي از آنها و نهايتاً سپرده گذاري مدت دار عندالمطالبه نزد بانکها و موسسات اعتباري مجاز) نگهداري نمايند.»

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا