0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند از آنجا که ثبت درآمدها و هزينه‌هاي ارزي به ارز صحيح نبوده و برخلاف اصول گزارشگري مالي است لذا مورد موافقت بانک مرکزي نمي‌باشد. ضمنا”انتخاب روش اول و يا دوم از بخشنامه شماره مب/1225 مورخ 17/11/1380 مخير است. مشروط بر اينکه در صورت انتخاب هر روش ضوابط اجراي آن براساس مفاد بخشنامه مذکور به طور دقيق و کامل رعايت شود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا