0
0

پاسخ : بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حسب مورد بايد با رعايت ضوابط مقرر شامل بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، ماده (16) سياست‌هاي پولي و اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور و تبصره ذيل بند (ب) ماده (15) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي موضوع تصويب‌نامه 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکي ابلاغ شده است، صورت پذيرد. ضمن آنکه بحث بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين و طبقه‌بندي تسهيلات دو مقوله‌ي متفاوت از يکديگر هستند. به همين دليل نيز در هيچ يک از مقرره‌هاي فوق‌الذکر حکمي دال بر عدم امکان بخشش وجه التزام به جهت قرار گرفتن مطالبات در طبقه مشکوک‌الاوصول تبين نگرديده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا