0
0

پاسخ : در رابطه با روش پلکاني که روش مذکور جهت محاسبه اقساط انواع تسهيلات مسکن با بازپرداخت اقساطي اعم از اقشار خاص ، محروم جامعه ، و يا تبديل مشارکت مدني به فروش اقساطي داراي قابليت اجرا مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا