0
0

پاسخ : «دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين» مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25‏/5‏/1390 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشنامه شماره 141696‏‏‏‏/90 مورخ 20‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1390 به شبکه بانکي کشور، به عنوان ضوابط ناظر بر عقد خريد دين در ماده (1) مقرر مي‌دارد: «خريد دين قراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي کند». بر اين اساس، در عقد خريد دين، اسناد و اوراق تجاري واقعي مشتري با توجه به مدت باقي‌مانده تا سررسيد و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقود غيرمشارکتي (مبادله‌اي)، تنزيل مي‌گردد. فرمول تنزيل اسناد مذکور در قالب عقد خريد دين عبارت است از:

P*V=( F*V )/(1+(n*r)/d)

  •  P*V : مبلغ خريد‏‏‏‏/ فروش نقدي؛
  •  F*V : مبلغ اسمي اسناد و اوراق تجاري؛
  •  n : تعداد روزهاي باقي‌مانده تا سررسيد؛
  •  r : نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار؛
  •  d : تعداد روزهاي سال؛

همچنین سود اسناد مورد معامله از تفاوت مبلغ اسمي اسناد و اوراق تجاري با مبلغ خريد‏‏‏/فروش نقدي آن، قابل محاسبه مي‌باشد. در خاتمه شايان ذکر است که نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقود غيرمشارکتي (مبادله‌اي) در سال 1392، تا سررسيد 2 سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد بوده است.‏

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا