0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند؛ همانطور که آن بانک استنباط نموده است، مطالبات از دولت مطابق با مفاد ماده 4 دستورالعمل ”طبقه‌بندي دارايي‌هاي‌ موسسات اعتباري“ مي‌بايست ـ همانند ساير مطالبات و تسهيلات اعطايي ـ طبقه‌بندي شوند و مطابق با ماده 3 دستورالعمل ”نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري“ فقط از محاسبه ذخيره اختصاصي مستثني گردند. يادآوري مي‌گردد، هنگامي که مطالبات از دولت و تسهيلات دولتي دچار تنزل کيفيت اعتباري مي‌شوند و مطابق با مفاد ماده 4 دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌ها، به طبقات غيرجاري (سررسيد گذشته،‌ معوق و مشکوک الوصول) منتقل مي‌گردند، براي اين‌گونه تسهيلات ـ همانند تسهيلات جاري ـ مي‌بايست فقط ذخيره عمومي لحاظ نمود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا