0
0

پاسخ : بر اساس ماده (10) «دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسائل توليد، ماشين‌آلات و تأسيسات» و تبصره ذيل آن، مصوب پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1363، مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع دستورالعمل نبايد از طول عمر مفيد اموال مزبور تجاوز نمايد. همچنين، مبدأ محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانك خواهد بود. همچنين، بر اساس جدول پيوست دستورالعمل مذکور، طول عمر مفيد ماشين‌آلات صنايع نساجي، حداقل 8 سال تعيين شده است. بنابراين با درنظر گرفتن ساير عمومات ناظر بر تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي مشتري، حصول اطمينان از بازگشت اصل و سود متعلقه تسهيلات‌ و انجام ساير بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي فني، مالي و اقتصادي در حد نياز و در صورتی‌که عمر مفيد باقی‌مانده ماشين‌آلات مورد اشاره کمتر از 8 سال نباشد، پرداخت تسهيلات يادشده بلامانع مي‌باشد. بر اساس ماده (1) دستورالعمل اجرایی مضاربه مصوب 19‏/1‏/1363 شورای پول و اعتبار، «مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک‏/ بانک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید این‌که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.» به استناد ماده (14) دستورالعمل صدرالاشاره، «حداقل نرخ سود موردانتظار (پیش‌بینی‌شده) در مورد معاملات مضاربه نسبت به سرمایه بابت سهم بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد». همچنین بر اساس ماده (5) همان دستورالعمل، «بانک‌ها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است». مضافاً این‌که به استناد ماده (12) همان دستورالعمل، بانک‌ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح از عامل، تعهد کافی اخذ نمایند. با توجه به مطالب فوق‌، سود قطعی بانک در پایان قرارداد (حداکثر یک‌سال) و با توجه به سود واقعی عمليات مضاربه و با در نظر گرفتن سهم سود بانک مندرج در قرارداد مشخص می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار نیز صرفاً به عنوان ملاک و معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح پیشنهادی متقاضی تسهیلات محسوب می‌گردد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا