0
0

پاسخ :  قيمت فروش نقدي و نسيه کالا در هنگام قرارداد بايستي به مشتري اعلام گردد و مشتري مخير است يکي از دو قيمت را جهت خريد کالاي مورد نظر انتخاب کند. نکته حائز اهميت اين است که قيمت فروش نسيه با ملحوظ نمودن همه عوامل مورد نظر بانک تعيين مي‌گردد و پس از تعيين قابل تغيير نخواهدبود. اضافه مي‌نمايد که هرگونه پرداخت از سوي مشتري به بانک از نظر وي، بازپرداخت بخشي از قيمت نسيه کالاست خواه مبالغ پرداخت شده اصل يا سود تلقي گردد. درواقع تفکيک اصل و فرع در اقساط دريافتي صرفاً بمنظور امور حسابداري در بانک صورت مي‌گيرد. همچنين اخذ و يا عدم اخذ خسارت تاخير تاديه و ميزان آن از جمله اموري است که در اختيار هيات مديره بانکها مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا