0
0

پاسخ: فرض مي‌کنيم سپرده سرمايه‌گذاري يک ساله‌اي به مبلغ 10.000.000 ريال در تاريخ 23/2/z افتتاح و در تاريخ 23/2/1+z بسته شده باشد. منظور از اعطاي سود علي‌الحساب با نرخ 13٪ درسال به اين سپرده به اين معني است که براي کل يک‌سال سپرده‌گذاري (از 23/2/z لغايت 23/2/1+z که حسب مورد مي‌تواند شامل 365 يا 366 روز باشد) بانک مبلغ 10.000.000 × 13٪ = 1.300.000 ريال به مشتري پرداخت نمايد. بديهي است که سود متعلق به هر ماه باتوجه به تعداد روزهاي سپرده‌گذاري در آن ماه قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد. حال چنانچه مطابق مثال آن بانک سال افتتاح حساب يک‌سال عادي باشد، براي کل يک‌سال سپرده‌گذاري، مخرج کسر مورد اشاره در نامه آن بانک 365 و در شرايطي که سال افتتاح حساب، سال کبيسه باشد براي يک‌سال سپرده‌گذاري مخرج کسر 366 خواهدبود. عين استدلال فوق به شرايطي که سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار قبل از پايان مدت قرارداد مسدود گردد قابل تعميم مي‌باشد. ضمناً، دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها (موضوع بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382) جلب مي‌نمايد که براساس آن صرف نظر از پرداخت سود علي‌الحساب سپرده‌ها، لازمست که آن بانک در پايان هر سال شمسي سود قطعي سپرده‌ها را محاسبه و پرداخت نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا