0
0

پاسخ : در احتساب سود سپرده‌ها، اولاً نرخ سود براي يک سال شمسي 365 سا 366 روز در نظر گرفته مي‌شود و تقسيم نرخ سود به مقاطع شش ماهه اول و دوم صحيح نمي‌باشد. ثانياً، مبناي محاسبات صورت و مخرج کسر مي‌بايست يکسان در نظر گرفته شود. به طور مثال؛ چنانچه در صورت کسر تعداد روز سپرده‌گذاري نزد بانک لحاظ مي‌گردد، در مخرج نيز تعداد روزهاي يک سال مبنا خواهد بود. فارغ از اين که روز مورد محاسبه در چه ماه و سال واقع شده است. همان گونه که اگر مبناي محاسبه ماهانه در نظر گرفته مي‌شد؛ ملاک محاسبه در رابطه با ماه، تعداد ماههاي سال (12 ماه) مي‌بود. همچنين در حال حاضر به استناد مفاد بخشنامه شماره مب/111 مورخ 2/2/1385 مأخذ محاسبه در مورد پارامتر ماه، تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد 29، 30 يا 31 روز) و ملاک محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهاي سال (365 يا 366 روز) مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا