0
0

پاسخ : به استناد بخشنامه شماره مب/545 مورخ 21/3/1384 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي؛ تاکيد گرديده که به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه، سازمان تامين اجتماعي و شرکتها و موسسات تابعه و همچنين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري شرکتها و موسسات دولتي که از ابتداي امر دولتي نبوده ولي به حکم قانون يا دادگاه صالح ملي يا مصادره شده و نهايتاً به عنوان شرکتهاي دولتي شناخته مي‌شوند مشمول دريافت سود واقعي بانکي مي‌گردند. همچنين منظور از سود واقعي همان سود قطعي (پس از کسر حق‌الوکاله) مندرج در بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا