0
0

پاسخ : فرمول محاسبه؛ 

 

(100*تعداد روزهای سال) / (مبلغ گواهی سپرده *نرخ سود * بازه ماندگاری سپرده) = سود                                                                                                      

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا