0
0

پاسخ : تنها در قراردادهاي منعقده بر مبناي عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، جعاله، سلف که از هنگام عقد قرارداد، نرخ سود قطعي و مشخص است و عقود مبادله‌اي يا با بازدهي ثابت خوانده مي‌شوند، در کليه مواردي که مشتريان تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايند، تخفيف در سود اعمال مي‌گردد. نحوه محاسبه ميزان تخفيف، در چارچوب ضوابطي است که توسط هيات مديره هر بانک تعيين مي‌شود. ضمنا” لازم به ذکر است که تا زمان اعلام نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات در سال 1387، نرخ‌هاي سود اعلام شده در سال 1386 کماکان به قوت خود باقيست. مفاد تصميمات متخذه در اين خصوص در سال 1386 به قرار زير مي‌باشد: نرخ سود تسهيلات بانک‌هاي دولتي در عقود مبادله‌اي (از تاريخ 2/4/1386) معادل 12 درصد و در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي يک واحد درصد بيشتر يعني 13 درصد تعيين گرديد. حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌ها در عقود مشارکتي بانک‌ها (دولتي و غيردولتي) و موسسات اعتباري غيردولتي معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هر گروه از بانک‌هاي مذکور تعيين گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا