0
0

پاسخ : در فرمول ارایه شده جهت محاسبه اقساط تسهیلات غیرمشارکتی با سررسیدهای پرداخت ماهانه و غیرماهانه (موضوع بخشنامه شماره 234657/93 مورخ 2/9/1393 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی)، فرض بر آن است که دوره بازپرداخت تسهیلات, سالانه و ضریبی از دوازده ماه باشد. لیکن باید توجه داشت وجه التزام تأخیر تأدیه دین منصرف از آن بوده و به صورت ساده و روزانه محاسبه می شود. بدین ترتیب که در صورت تأخیر تسهیلات گیرنده در بارداخت بدهی در سررسید مقرر – مشروط به درج در قرارداد- مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین توسط بانک محاسبه و به عنوان یکی از اجزاء بدهی مشتری در هنگام تسویه، از وی مطالبه می شود. مبلغ مزبور بر مبنای مانده بدهی (مبلغ قسط/اقساط مشتمل بر اصل تسهیلات و سود متعلقه) متناسب با مدت سپری شده از سررسید و با اعمال نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد منعقده محاسبه می گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا