0
0

پاسخ : در بخشنامه شماره 88608/91 مورخ 8/4/1391 فرمولي جديد جهت محاسبه اقساط به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است بلکه روش محاسبه سود و اقساط در تسهيلات داراي يارانه سود سهم دولت تبيين شده است.  فرول محاسبه سود و اقساط در تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي طي بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است. چنانچه تسهيلات دريافتي در قالب عقود با بازدهي ثابت (عقود غيرمشارکتي) بوده و محاسبه اقساط و سود تسهيلات بر اساس فرمول مندرج در بخشنامه فوق با محاسبات بانکي مغايرت داشته باشد. در غير اينصورت، مي توان موضوع از اداره رسيدگي به شکايات بانک مرکزي پيگيري نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا