0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند همانگونه که در نامه شماره مب/545 مورخ 21/3/1384 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي تاکيد گرديده‌است اين قبيل سپرده‌ها مشمول دريافت سود واقعي بانک مي‌گردند. اضافه مي‌نمايد که منظور از سود واقعي همان سود قطعي (پس از کسر حق‌الوکاله) مندرج در بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا