0
0

پاسخ: جهت ورود به سامانه تلفن‌بانک می‌توان به سه روش زیر اقدام نمود:

 

– ورود با شماره مشتری.
– ورود با شماره سپرده.
– ورود با شماره کارت.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا