0
0

پاسخ : نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نزد بانک‌هاي دولتي در دامنه 7 درصد (سپرده‌هاي کوتاه‌مدت) و 16 درصد (سپرده‌هاي بلندمدت 5 ساله) قرار دارد. بانک‌هاي دولتي در تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت کوتاه‌مدت ويژه 6 ماهه و بلندمدت 4-1 ساله در دامنه مزبور، از آزادي عمل برخوردار مي‌باشند. تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانک‌هاي غيردولتي، به عهده آن بانک‌ها مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا