0
0

پاسخ : در سال 1386، نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها‌هاي دولتي و غيردولتي در کليه بخش‌هاي اقتصادي به ترتيب برابر 12 و 13 درصد در سال بوده است. بري محاسبه خسارت تأخير تأديه تسهيلات اعطايي مربوط به قراردادهاي بانکي از فرمول ذيل استفاده مي‌شود.

(تعداد روزهای واقعی سال+100) / (مدت به روز×6%نرخ سود مندرج درقرارداد×مانده اصلی بدهی) =خسارت تأخير تأديه

مدت به روز = فاصله زماني ميان تاريخ سررسيد قرارداد تا تاريخ تسويه بدهي به روز

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا