0
0

پاسخ : به استناد ماده 12 آين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) نرخ وجه التزام بين 6 الي 14 درصد است. همچنين به موجب مصوبه هيأت وزيران به شماره 153965 /ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 در خصوص قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال، وجه التزام تأخير تأديه دين براي تمامي موارد فوق‌الذکر، معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين در تسهيلات قرض‌الحسنه مطابق مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 اداره نظارت بر امور بانکهاي بانک مرکزي، معادل 12 درصد در سال نسبت به مانده بدهي تأديه نشده مشتري، محاسبه و وي دريافت مي‌گردد مشروط به آنکه اين موضوع پيشتر در قرارداد منعقده فيمابين بانک و مشتري قيد گرديه باشد. نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادله‌اي طي سالهاي 1388 الي 1392 به شرح ذيل است:

دوره زماني

نرخ سود عقود مبادله‌اي

سال 1388

معادل 12 درصد

سال 1389

کمتر از دوسال معادل 12 درصد و براي بيش از دو سال معادل 14 درصد

از ابتداي سال 1390 تا تاريخ 8 بهمن ماه همان سال

تا سررسيد دوسال معادل 11 درصد و براي بيش از دو سال معادل 14 درصد

از 8 بهمن ماه 1390 تا پايان سال

تا سررسي دو سال معادل 14 درصد و براي بيش از دو سال معادل 15 درصد

سال 1391

تا سررسيد دو سال معادل 14 درصد و براي بيش از دو سال معادل 15 درصد

از ابتداي سال 1392 تا تاريخ 220/2/1392

تا سررسيد دو سال معادل 14 درصد و براي بيش از دو سال معادل 15 درصد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا