0
0

پاسخ : نرخ سود تسهيلات در عقود با بازدهي معين و همچنين حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات در عقود مشارکتي در سال 1386 براي بانک‌هاي دولتي 12 درصد و براي بانکهاي غيردولتي 13 درصد در سال بوده است.؛ نرخ‌هاي مذکور براي کليه بانک‌ها در سال 1387 برابر 12 درصد در سال مي‌باشد. همچنين حداقل نرخ سود مورد انتظار، معياري است که بانک بر اساس آن طرح را ارزيابي و اقدام به مشارکت مي‌نمايد، اما سود واقعي تنها در پايان مشارکت بر اساس عملکرد و سود تحقق يافته قابل حصول مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا