0
0

پاسخ : از تاريخ 22/9/1374 لغايت 18/2/1381 ، براساس “آئين‌نامه اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات” موضوع بخشنامه شماره نب/6196 مورخ 22/9/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري . از تاريخ 18/2/1381 لغايت 11/9/1382، براساس آئين‌نامه فوق‌الذکر و همچنين اصلاحيه مورخ 8/2/1381 شوراي محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب/163 مورخ 18/2/1381 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري .

از مقطع زماني 11/9/1382 به بعد نيز “دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات” موضوع بخشنامه شماره مب/1430 مورخ 11/8/1382 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، مبناي تصميم‌گيري بانکهاي دولتي خواهدبود . بديهي‌است اگر تسهيلات صادراتي خارج از چارچوب مقررات فوق‌الذکر به متقاضيان پرداخت شده‌باشد، لازم است تا مراجع تصميم‌گيرنده در اين خصوص در رابطه با نرخ سود آن تسهيلات نيز اظهار نظر قطعي نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا