0
0

پاسخ : اساسا” نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانکي کشور اعم از تبصره‌اي (بند ”پ“ تبصره 3) و غير تبصره‌اي در قالب سياستهاي پولي و اعتباري،‌ براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و با توجه به بخش اقتصادي مربوطه تعيين مي‌گردد ضمن اين که تسهيلات اعطايي در قالب بندهاي (ح) و (خ) از محل وجوه اداره شده دولتي است که نرخ سود آن از سوي واگذارنده اعتبار تعيين مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا