0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه شماره مب/2033 مورخ 10/12/1382 (موضوع بند 1 از مصوبه مورخ 25/11/1382 شوراي محترم پول و اعتبار)، نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها به انبوه‌سازان مسکن (به غير از شرکتهاي تعاوني مسکن) و براي بيش از يک واحد نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا