0
0

پاسخ : در تبصره (2) ماده 9 بخشنامه مذکور اعلام شده است چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهيلات دريافتي در بخش صادرات نتوانند در موعد مقرر نسبت به صادرات کالا يا خدمات اقدام نمايند بايستي نسبت به تسويه تسهيلات دريافتي با نرخ بخش صنعت براي واحدهاي توليدي و حداقل نرخ سود بخش بازرگاني براي واحدهاي تجاري اقدام نمايند.چنانچه واحد توليدي مبادرت به صدور کالايي غير از کالا و محصول توليدي خود (خارج از موضوع فعاليت مندرج در مجوز فعاليت) نمايند تسويه تسهيلات در اين مورد بايستي با نرخ بخش بازرگاني صورت بگيرد. چنانچه واحد توليدي نسبت به صدور کالا به ميزاني بيش از ظرفيت عملي واحد و با تهيه محصول مشابه از بازارهاي داخلي اقدام نمايد، بديهي است در اين صورت نيز نرخ سود مورد عمل درخصوص صادرات مازاد بر توليد نرخ بخش بازرگاني است. توجه خواهند داشت منظور از صدور و اجراي بخشنامه فوق‌الذکر در راستاي سياستهاي تشويق صادرات و تامين مالي صادرکنندگان (اعم از قبل يا بعد از صدور کالا و خدمات) مي‌باشد و چنانچه توليدکننده‌اي براي استفاده از مزاياي اعلام شده براي صنعتگران اقدام به تهيه محصول از بازارهاي داخلي و صدور آن اقدام نمود، کار بازرگاني انجام داده است و مشمول مقررات اين بخش مي‌گردد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا