0
0

پاسخ :  گرچه ضوابط و مقررات ناظر به نرخ سود تسهيلات بانکي درخصوص موضوع مذکور در سال مورد نظر فاقد صراحت است، ليکن همان‌گونه که در نامه ياد شده در فوق نيز اشاره گرديده، با توجه به ويژگي‌ها و مختصات خاص عقود مشارکتي که در آن تحقق سود انتظاري بوده، سود واقعي در پايان دوره مشخص مي‌شود و نرخ سود توافق شده در بدو انعقاد قرارداد، صرفاً به عنوان معيار و شاخصي براي تصميم‌گيري پيرامون ورود يا عدم ورود بانک به طرح پيشنهادي محسوب مي‌شود، هم‌چنين ماهيت تجاري فعاليت مجتمع‌سازي و انگيزه‌ها و مقاصد انتفاعي تسهيلات‌گيرندگان، به علاوه متوسط نرخ بازدهي بخش مسکن که همواره از پرجاذبه‌ترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور بوده و نيز مفاد مصوبه شوراي پول و اعتبار که در سال 1382 نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش انبوه‌سازي مسکن را براساس نرخ‌هاي جاري زمان انعقاد قرارداد در بخش خدمات و بازرگاني تعيين نموده و مآلاً ماهيت تسهيلات مذکور که در چارچوب تفاهم‌نامه دو جانبه في‌مابين آن بانک و وزارت مسکن و شهرسازي اعطا شده و علي‌الاصول با طرح‌هايي هم‌چون طرح اسکان 80 و طرح اعطاي تسهيلات ويژه اشتغال‌زايي و حمايت از توليد‌کنندگان انبوه‌ مسکن 1381 که در قالب برنامه‌هاي حمايتي و سياستي دولت در بخش مسکن در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود متفاوت بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا