0
0

پاسخ : آژانسهاي مورد اشاره فعال در بخش ايرانگردي، که در قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي از آنها با نام ”دفاتر خدمات مسافرتي“ ياد شده، طبق استعلام به عمل آمده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مصرح معاونت محترم امور سياحتي و زيارتي وزارتخانه مذکور در نامه شماره 5264/11 مورخ 10/9/1375 جزو مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي به شمار نيامده و لذا واجد شرايط دريافت ”تسهيلات بانکي“ مندرج در ماده 5 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي نمي‌باشند. در ماده 8 قانون مورد اشاره هم اين دفاتر صرفاً از لحاظ ”وام بانکي“ مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌هاي بخش صنايع مي‌گردند که اين وامها، مطابق ”قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن“، تنها به صورت قرض‌الحسنه قابل پرداخت است و البته دفاتر خدمات مسافرتي به عنوان استفاده‌کنندگان از اين وام طبقه‌بندي نشده‌اند. ماده 12 آئين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 15/4/1373 نيز مربوط به دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني و هزينه‌هاي سوخت، آب و برق و تلفن و … براساس تعرفه بخش صنايع توسط شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط مي‌باشد و به بانکها ارتباطي ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا