0
0

پاسخ : براساس طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليتهاي اقتصادي ISIC، تجزيه و تحليل و آزمايش فني در طبقه 7422 تحت گروه 742 در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌شود. مطابق با طبقه‌بندي مذکور؛ “اين طبقه‌ شامل آزمايش انواع مواد و محصولات مي‌شود. آزمايش ترکيب و مواد در رابطه با درجه خلوص از قبيل معدني‌ها، مواد غذايي و غيره مي‌باشد.”

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا