0
0

پاسخ :  نرخ سود تسهيلات مسکن متقاضيان در صورتي که از سقف جديد تسهلات مسکن استفاده نمايند با رعايت الگوي مصرف مسکن 18 و در غير آن 19 درصد مي باشد. متقاضياني که از سقف قبلي ( تا 40 ميليون ريال) استفاده مي نمايند کماکان نرخ سود 15 و 16 درصد در مورد آنان جاري خواهد بود. از اين رو ضروري بود بانکهايي که اشتباهاً نر سود سقف تيهلات را ملاک محاسبه براي اعطاي تسهيلات با سقف جديد قرار داده اند نسبت به اصلاح محاسبات خود اقدام نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا