0
0

پاسخ :  فعاليت اشخاصي که اقدام به انجام عمليات بانکي به شرح مقرر در قانون بازار غيرمتشکل پولي مي‌نمايند، منوط به اخذ مجوزهاي قانوني از بانک مرکزي است. بر اين اساس مبادرت به عمليات پولي و بانکي مامدامي که نسبت به اخذ مجوزهاي قانوني از بانک مرکزي اقدام نشده باشد، تابع عمومات قانوني بوده و اظهارنظر در خصوص آن از صلاحيت‌هاي مرجع قضايي است؛ مگر آنکه در جريان فرآيند ساماندهي آن‌ها، الزاماتي از جانب حوزه مجوزدهي و ساماندهي بانک مرکزي بدانها ابلاغ شده باشد که در اين صورت رعايت آن الزامي است. همچنين آن دسته از بانکها و موسسات اعتباري و ديگر نهادهاي پولي و اعتباري که داراي مجوز لازم براي تأسيس و فعاليت از بانک مرکزي مي‌باشند ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود اعلامي از سوي بانک مرکزي در قراردادهاي خود با تسهيلات گيرندگان بوده و نمي‌توانند قراردادي با نرخ سود بالاتر با مشتريان منعقد نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا