0
0

پاسخ : به استناد بندهاي (2) و (3) از بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379 اين مديريت کل، نرخ سود موردانتظار تسهيلات اعطايي در هر يک از بخش‌هاي اقتصادي مناطق آزاد، راسا” توسط بانک‌ها، بر اساس عملکرد آنها تعيين مي‌گردد. اضافه مي‌نمايد بر اساس ماده (44) از ”دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد“، نرخ سود علي‌الحساب و قطعي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار کليه واحدهاي بانکي نيز تحت فرآيند ذکر شده مشخص مي‌شود. بنابراين با توجه به رقابتي بودن فضاي حاکم بر بازار پولي آن مناطق، اعمال سياست‌هاي دستوري (Normative Policy) تعيين نرخ بانکي در تناقض با شرايط و الزامات بازارهاي رقابتي مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا