0
0

پاسخ: به شرح جدول زير است:

سال

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

بازرگاني و خدمات

1383

15

21، 18 و 15[1]

حداقل 21

1384

16[2]

15-16[3]

16[4]

 

کليه بخش‌ها

بانک‌هاي دولتي

بانک‌هاي غيردولتي

1385

14

17

1386

12

13

1387

12

12[5]

[1] مسکن بدون سپرده‌گذاري 18 درصد، صندوق پس‌انداز مسکن 15 درصد، ساختمان 21 درصد

[2] در بخش صنعت 15 درصد از مشتري، يک درصد از طريق يارانه دولت

[3] نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوي مسکن 15 درصد و خارج از آن 16 درصد مي‌باشد.

[4] در بخش بازرگاني بانک‌ها مجاز مي‌باشند که نرخ سود را تا 2 درصد بالاتر (يعني 18 درصد) نيز در نظر بگيرند.

[5] نرخ سود تسهيلات بانکي براي پروژه‌هاي اولويت‌دار بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده و کشاورزي، 10 ردصد از مشتري و 2 درصد از طريق يارانه دولت.

  • میهمان پرسیده شده 51 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا