0
0

پاسخ :  به موجب بخشنامه هاي شماره مب/1760 مورخ 22/7/1385، مب/148 مورخ 29/1/1385، مب/570 مورخ 10/3/1385، مب/18 مورخ 6/1/1385، مب/10 مورخ 6/1/1385، مب/709 مورخ 14/4/1384، مب/694 مورخ 13/4/1384، مب/395 مورخ 28/2/1384، مب/320 مورخ 9/3/1383، مب/533 مورخ 29/3/1382، مب/1221 مورخ 3/9/1381، مب/163 مورخ 18/2/1381 و مب/ 127 مورخ 18/2/1380. هم‌چنين درخصوص نرخ وجه التزام بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/1386 به کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري ارسال گرديده است. يادآوري مي‌نمايد نرخ خسارت تاخير تاديه، 6 درصد بالاتر از نرخ سود قرارداد است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا