0
0

پاسخ : با توجه به صفحات 136 لغايت 145 کتاب طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC و شرح جزئيات کدهاي 151 لغايت 155 که شامل صنايع غذايي و طبقه‌بندي آنها در بخش صنعت مي‌باشد همچنين با توجه به پرسش آن بانک درخصوص احداث گاوداري، لازم به ذکر است براساس فهرست منضم به بخشنامه‌ شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 ، ساختمان‌هاي مرتبط با هر يک از بخش‌هاي اقتصادي در بخش‌ مربوطه طبقه‌بندي مي‌گردد. لذا از آنجا که پرورش گاو و نگاه‌داري و تيمار آن در بخش کشاورزي و طي کد 121 طبقه‌بندي مي‌گردد، بديهي است تسهيلات مربوطه نيز بايد با نرخ بخش کشاورزي در نظر گرفته شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا