0
0

پاسخ : نرخ سود تسهيلات اعطايي با رعايت الگوي مصرف مسکن 18 درصد و خارج از الگوي مصرف مسکن 19 درصد؛ نرخ سود تسهيلات اعطايي مسکن به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و قضات تا سقف 40 ميليون ريال با رعايت الگوي مسکن 15 درصد و خارج از آن 16 درصد است. همچنين براساس بخشنامه نب/1400 مورخ 26/4/1369 نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل نرخ سود قراردادي به علاوه 6 درصد در سال بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا