0
0

پاسخ : نرخ سود تحت عنوان نرخ سود فروش اقساطي در سيستم بانکي اعلام نمي‌شود و نرخي که هر ساله توسط شوراي‌پول و اعتبار بعنوان نرخ سود تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخشهاي مختلف اقتصادي تعيين مي‌گردد براي کليه عقود از جمله فروش اقساطي قابل استفاده مي‌باشد.لازم به ذکر است بموجب تصميمات متخذه در يکهزاروچهل ويکمين جلسه مورخ 17/2/1384 شوراي پول و اعتبار حداقل نرخ سود مورد انتظار و تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي به کليه بخشهاي اقتصادي براي سال 1384 در سطح 16 درصد يکسان تعيين گرديده است که نرخ فوق ناظر بر تسهيلات جديد بانک‌ها بوده و در خصوص تسهيلات قبلي تا سررسيد و تسويه کماکان نرخهاي قبلي قابل اعمال خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا