0
0

پاسخ : به موجب ضوابط سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388، تعيين نرخ سود تسهيلات در عقود مشارکتي از جمله مضاربه در اختيار بانک‌ها بوده است، با اين قيد که نرخ سود مورد انتظار موضوع مشارکت از نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادله‌اي که در آن سال معادل 12 درصد بوده، کمتر نباشد. البته بايد توجه داشت که حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتي صرفاً به عنوان ملاک و معياري براي تصميم‌گيري در خصوص پذيرش طرح موضوع مشارکت مي‌باشد. بديهي است در خاتمه طرح، قطع نظر از آن‌چه پيشتر به عنوان نرخ مبنا تعيين شده، سهم بانک از ارزش افزوده طرح، بايد متناسب با سهم‌الشرکه آن ( و نه بر پايه حداقل نرخ سود مورد انتظار) محاسبه گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا