0
0

پاسخ : دامنه حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي و از جمله قرارداد مضاربه در سال مورد استعلام، به موجب ماده 9 «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» مصوب يکهزار و يکصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار، بين 18 تا 21 درصد بوده است. همچنين خاطر نشان مي‌سازد؛ نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا