0
0

پاسخ : بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه مورخ 26/12/1391 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري که طي بخشنامه شماره 178910/91 مورخ 10/7/1391 بانک مرکزي ابلاغ گرديد مقرر گرديد: نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان، برابر با نرخ سود عقود غيرمشارکتي مصوب هر سال خواهد بود و تعيين ميزان سهم دارنده کارت (تسهيلات گيرنده) و سهم سود ناشي از تخفيف خريد از فروشندگان، به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. بديهي است نرخ سود ساليانه‌اي که بانک دريافت خواهد نمود، هيچ‌گاه کمتر از سود عقود غيرمشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال نخواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا