0
0

پاسخ :  براساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC که طي بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 ابلاغ گرديده، “پرورش انواع گل يا انواع غنچه گل و نيز پرورش گياهان زنده براي درختکاري يا مقاصد تزييني”، مشمول بخش کشاورزي مي‌باشد که در بخشنامه فوق‌الاشاره با کد (011) طبقه‌بندي گرديده است. بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ همين بخش مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا