0
0

پاسخ : نرخ سود تسهيلات اعطايي در سال 1385 براي بانک‌هاي دولتي در مورد عقود مبادله‌اي 14٪ و براي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي 17٪ تعيين گرديده است. نرخ سود تسهيلات در مورد عقود مبادله‌اي در سال 1386 براي بانک‌هاي دولتي (از تاريخ 16/4/1386) 12٪ (دوازده درصد) تعيين گرديده است و براي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي نرخ مزبور يک واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانک‌هاي دولتي تعيين گرديد. همچنين حداقل نرخ سود مورد انتظار براي انتخاب طرح‌ها در عقود مشارکتي بانک‌ها (دولتي و غيردولتي) و موسسات اعتباري غيردولتي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هر گروه از بانک‌هاي مذکور تعيين گرديد. همچنين درخصوص تمديد لازم به ذکر است که تمديد با نرخ‌هاي قرارداد اوليه صورت مي‌گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا