0
0

پاسخ :  به موجب بند 4-8 دستورالعمل تهيه شده تحت عنوان ”نحوه محاسبه نرخ سود“ و زيربندهاي 1-4-8 و 2-4-8 ذيل آن، مقرر گرديده است:”1-4-8) نرخ محاسبه سود تسهيلات نرخ Libor شش ماهه دو روز کاري قبل از اولين معامله اسناد خواهد بود که شروع دوره‌ محاسبه سود تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود، نرخ مذکور جهت محاسبه سود در طول شش‌ماهه مربوطه قابل اعمال است و به همين ترتيب نرخ ليبور شش ماهه بعدي اعمال و سود محاسبه خواهد شد. در صورت وجود مدت زماني کمتر از 6 ماه در پايان دوره استفاده از تسهيلات، مبناي محاسبه نرخ ليبور شش‌ماهه خواهد بود.

2-4-8) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ Libor شش ماهه 2 روز کاري پيش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساطي (6 ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد“.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا