0
0

پاسخ: به شرح جدول ذيل است

بانک

سال

 

کوتاه‌مدت

کوتاه‌مدت ويژه (6 ماهه)

يکساله

دو ساله

سه ساله

چهار ساله

پنجساله

1384

بانک

7

9

13

17-13

17-13

17-13

17

 

بانک غيردولتي و موسسه اعتباري غيربانکي

محدوديتي در تعيين نرخ سود سپرده‌ها نداشته‌اند

شش ماهه اول 1387

بانک دولتي

7

16-7

16-7

16-7

16-7

16-7

16

 

بانک غيردولتي و موسسه اعتباري غيربانکي

7

16-7

16-7

16-7

16-7

16-7

16

 

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا