0
0

پاسخ : در سال 1384 به موجب بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1384 که براي کليه بانک‌هاي دولتي و هم‌چنين شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نزد بانک‌هاي دولتي در سطح مصوب سال 1383 بدون تغيير باقي ماند. لازم به ذکر است که در سال 1383 نيز به موجب بخشنامه شماره مب/320 مورخ 9/3/1383 اين نرخ براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت 7 درصد و براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در دامنه 17-13 درصد در سال تعيين و تصريح گرديد بانک‌ها در دامنه مزبور براي سپرده‌هاي دو ساله، سه ساله و چهارساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهند داشت. در سال 1385 به موجب بخشنامه شماره مب/10 مورخ 6/1/1385 نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نزد بانک‌هاي دولتي در دامنه 7 درصد (سپرده‌هاي کوتاه‌مدت) و 16 درصد (سپرده‌هاي بلندمدت پنج ساله) تعيين گرديد. در سال 1386 به موجب بخشنامه شماره مب/1189 مورخ 2/4/1386 حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌ها در عقود مشارکتي بانک‌هاي دولتي معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و معادل 12 درصد تعيين گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا