0
0

پاسخ :  در سال 1384 به موجب بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1384؛ نرخ هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نزد بانک‌هاي دولتي در سطح مصوب سال 1383 بدون تغيير باقي مانده است. در سال 1383 نيز به موجب بخشنامه مب/320 مورخ 9/3/1383 اين نرخ براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت 7 درصد و براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در دامنه 17-13 درصد در سال تعيين و تصريح گرديد بانکها در دامنه مزبور براي سپرده‌هاي دو ساله، سه ساله و چهارساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهند داشت. در سال 1385 به موجب بخشنامه شماره مب/10 مورخ 6/1/1385 نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نزد بانک‌هاي دولتي در دامنه 7 درصد (سپرده‌هاي کوتاه‌مدت) و 16 درصد (سپرده‌هاي بلندمدت پنج‌ساله) تعيين گرديد. در سال 1386 به موجب بخشنامه شماره مب/1189 مورخ 2/4/1386 حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌ها در عقود مشارکتي بانک‌هاي دولتي معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و معادل 12 درصد تعيين گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا