0
0

پاسخ : سود به قرار جدول ذيل است:

سال

کوتاه‌مدت (3 ماهه)

کوتاه‌مدت ويژه (6 ماهه)

سال

کوتاه‌مدت (3 ماهه)

کوتاه‌مدت ويژه (6 ماهه)

62

63

64

65

66

67

68

68

70

71

72

73

7

7.2

6

6

6

6

6

6.5

6.5

7.5

8

8

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

6-7

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا